maandag 12 september 2011

7 maanden later..

Hallo!

De maanden zijn voorbij gevlogen en ons vertrek uit het mooie Suriname is inmiddels alweer een hele poos geleden. Gelukkig kunnen we na al deze maanden nog steeds bericht geven van een geslaagd project in Pelgrimkondre!

Pelgrimkondre en omgeving zijn op dit moment voorzien van een nieuwe lichting studenten die in de geest van ons werk verder zullen gaan met de agrarische ontwikkeling van de regio. De twee studenten doen namelijk onderzoek naar het opzetten van agrarisch centrum op een nabijgelegen stuk jungle dat onlangs is toegekend aan de stichting om een dergelijk project op te starten. Dit centrum, geïnspireerd op het succes van de kas, moet onze opzet verder dragen.

Met het bezoek van de nieuwe studenten aan Pelgrimkondre hebben we natuurlijk ook een objectieve waarnemer van de voortgang van ons project in de buurt! En we kunnen melden dat het project een succes is! De school is nog steeds enthousiast en werkt er nog dagelijks in, en er zijn inmiddels al meerdere oogsten uit de kas gehaald, waarmee het belangrijkste doel, het stimuleren van kennisverwerving over efficiënte groenteteelt onder de scholieren, nog steeds wordt behaald.

En dan nog groter nieuws, de werkgroep is bezig met de bouw van een tweede kas! Naast de originele komt een tweede te staan om de opbrengst te vergroten. De school had aangegeven graag meer te verbouwen gezien de kinderen graag in de kas werken. En met het overgebleven materiaal van de eerste kas kon met zeer beperkte materialen een tweede worden neergezet, gezien de grootste investering, het gegraven gat t.b.v. de watervoorziening gemakkelijk voor beide kan dienen.

Vol trots presenteren wij dan ook enkele foto’s!

'Onze' kas, incl. een nieuwe aanplant en stellage t.b.v. tomatenteelt.


De vorige teelt.

De scholieren helpen mee met de bouw van de tweede kas.

De nieuwe kas naast de eerste. 

donderdag 3 maart 2011

Vervolg

Hallo!

Ondanks dat de bruine tint grotendeels weer verdwenen is en we weer stapels studieboeken om ons heen verzameld hebben kunnen we gelukkig nog steeds goed nieuws brengen over het kassensysteem in Pelgrimkondre.

We hebben nog geregeld contact met meneer Dijkman en het schoolhoofd, mevouw Rynolda, die ons onlangs vertelde dat het erg goed gaat met de gewassen in de kas. De werkgroep was tegen enkele problemen aangelopen, zo bleek een omheining noodzakelijk en moest er een krachtigere waterpomp komen, maar dankzij een reservepotje dat we met het sponsorgeld beschikbaar konden stellen heeft de werkgroep deze problemen eigenhandig kunnen oplossen.

Dat de gewassen het goed doen getuigen de volgende foto's die wij toegestuurd kregen van mevrouw Rynolda:


De kolen, deze zijn onlangs voor de eerste keer geoogst. 


Zelfs de tomatenplanten doen het erg goed, de eerste vruchten hangen aan de planten.


De kas staat goed vol, en is tevens omheind met visnet. 

In een gesprek met meneer Dijkman vernamen wij dat de werkgroep nu plannen heeft gemaakt voor uitbreiding omdat ze graag nog meer gaan verbouwen. Er is nog genoeg plastic zeil aanwezig en de duurste voorzieningen kunnen worden gedeeld (bijvoorbeeld de watervoorziening) waardoor de werkgroep van het reservepotje een 2e kas kan bouwen. 

Ook zal er binnenkort een kippenren in Pelgrimkondre bij de school gebouwd worden die zowel eieren voor inkomsten oplevert als kippenmest voor de gewassen in de kas. De begroting is opgesteld door de inwoners en het project zal gefinancierd worden met geld dat beschikbaar is gesteld door onze sponsor. 

Vol trots kunnen we dus vermelden dat het project naar onze mening goed geslaagd is, en we zullen de bezigheden in Pelgrimkondre blijven volgen. 

donderdag 10 februari 2011

Afsluiting

Wij zijn inmiddels weer veilig aangekomen in Nederland. De laatste dagen in Pelgrimkondre hebben we het nog druk gehad met de kas, maar alles is fantastisch verlopen.

Vrijdag 21 januari kwam een delegatie van het ministerie van LVV regio Binnenland ons project bezichtigen. Zij hebben met leden van de werkgroep over de kas gepraat en daarna met ons. Dhr Raghoe, hoofd regio Oost, heeft nog een aantal zeer nuttige tips kunnen geven over de afbouw van de kas!

De einddag was verplaatst naar de dinsdag, en gelukkig kon het ministerie van LVV zich aanpassen en zo kon de training voor de werkgroep toch nog doorgaan. In de ochtend was de training gepland. Dhr. Wongsowikromo, hoofd regio Oost, kwam met nog 3 afgevaardigden van het LVV een duidelijke training geven voor de werkgroep. Het nut en het gebruik van de kas werd op een duidelijke manier uitgelegd, daarnaast werden er nog veel dingen verteld over de teelt van de gewassen die verbouwd zullen worden in de kas. De training was voor de werkgroep, maar ook een aantal geïnteresseerden uit de omgeving kwamen deze training bijwonen.

Training van dhr. Wongsowikromo

Na afloop van de training was de opening van de kas. Inwoners van het dorp, mensen die ons geholpen hebben met het project, kinderen van de Leitzelschool en geïnteresseerden van het LVV kwamen kijken naar de officiële overdracht van de kas. Voor ieder was er een glaasje softdrink en een bol.
Het LVV kwam nog met een verrassing: zij hadden al een aantal planten meegenomen die meteen konden worden geplant. De leden van de werkgroep hebben het overdrachtscertificaat ondertekend en kregen hierbij ook een logboek om de vorderingen van de kas in bij te houden.

Tot slot nam, tot ons grote verbazing,  meneer Dijkman het woord en namens de hele werkgroep en Pelgrimkondre werden wij bedankt en kregen we hierbij een kado van de werkgroep. Het waren traditionele kleren! De kleren werden ons meteen aangedaan en – omdat dat volgens de werkgroep zo hoort als je die kleren draagt – hebben we een traditionele dans opgevoerd. Aan de reacties was te merken dat wij deze dans met een licht Westerse inslag uitvoerden.. Een prachtige afsluitende dag voor ons project!

 
We werden uitvoerig bedankt voor ons inzet

Via de mail hebben we nog contact met de werkgroep. De eerste berichten zijn al zeer positief! De put is gegraven, de pomp werkt en de eerste zaden zijn al gezaaid!
Wat ons betreft een zeer geslaagd project, we hebben genoten van het werken met ieder die aan het project heeft meegewerkt. Met name de enthousiaste werkgroep en de goede hulp van het LVV.

De kinderen van klas 4 en 5 die in de kas zullen werken,
achteraan een aantal leden van de werkgroep

We hopen op een goede oogst en daar hebben we al het vertrouwen in!

maandag 17 januari 2011

Inrichting kas

Nu de kas volledig staat zijn we begonnen met de inrichting van de kas. De grond is al helemaal getjapt (met de hand! Gezien de ploeg kapot was, heeft dit helaas wat meer tijd gekost). We zijn begonnen met de nursery, het deel waar de planten kunnen ontkiemen. Het timmeren in dit harde hardhout blijft, ondanks onze lessen van broeder August, een lastige zaak... Het is gelukkig toch gelukt om het schaduwgaas te bevestigen, de planken rondom de kas te plaatsen (om de zwarte aarde vast te houden), hout te vernissen en de zaaibak in elkaar te zetten.


Er moeten nog veel dingen gebeuren, maar er wordt hard doorgewerkt! 

We hadden een mooie officiële afsluitende dag gepland op vrijdag, maar vanwege een begrafenis in het dorp ligt alles die dag stil.. We waren juist zo blij dat het LVV in grote getale zou komen, de werkgroep en de leerkrachten allemaal aanwezig konden zijn, met als afsluiter de overdracht van de kas. Veel georganiseer met de goede mensen bij elkaar krijgen, we hopen dat dat ons een tweede keer lukt. Gelukkig krijgen we veel steun vanuit het LVV.

Zaken die we niet in de hand (kunnen) hebben, leveren nog wel de meeste stress op, maar desondanks houden we hoop op een goede afloop van dit project in de korte tijd die we nog hebben in Suriname!

zondag 16 januari 2011

Bouwdag 4

Hallo,

Na het bouwen van de constructie van de kas zijn we donderdag 13 januari aan de slag gegaan met het plaatsen van het zeil op de kas.

Voordat we daadwerkelijk daaraan konden beginnen dienden er eerst nog enkele resterende voorbereidingen gemaakt te worden. We begonnen 's ochtends met het afplakken van alle ringen in de bamboe stelen. Ondanks dat we deze zo glad mogelijk hadden afgeschuurd en vernist, waren deze toch gevaarlijk voor het zeil, dus hebben we deze allemaal ingerold met tape en plastic lint. Verder moesten er nog enkele verbindingen over worden gedaan met de gegalvaniseerde draad en nog enkele plekken vernist worden.

Halverwege de dag was het dan zover en konden we beginnen met het zeil. We hebben in lengterichting van de kas 2 latten aan elkaar gemaakt, en deze vervolgens in het zeil gewikkeld en vastgetimmerd op de lat. Daarna het geheel (latten plus zeil) oprollen en naar boven brengen waar de houten lat werd vastgetimmerd op de houten planken. Vervolgens werd de rol losgemaakt en het zeil over de kas heen getrokken zodat deze beneden kon worden ingerold en vastgespijkerd.

Het zeil wordt afgemeten naast de getapedte kas.

Het zeil ligt opgerold boven, de lat wordt vastgespijkerd aan de houten planken.

Helaas speelde de wind niet mee, deze leek telkens op te komen wanneer wij ook maar het zeil keken. Desondanks hebben we het zeil geplaatst zoals hierboven beschreven, maar toen het zeil over de kas heen werd getrokken begon het zeil te waaien en moest het versneld worden vastgezet aan de onderzijde. De tweede zijde ging al een stuk beter, de wind was iets minder en de ervaring van de vorige zijde had duidelijk een goed effect. Ook op de kopse zijdes van de kas hebben we het zeil ingewikkeld om een lat en deze vastgespijkerd.

Vervolgens hebben we met touw windverbanden over de kas heen getrokken die het zeil moeten tegenhouden wanneer dit omhoog geblazen wordt door de wind. Ook dit eiste weer meer aandacht dan we bedacht hadden omdat alle raakpunten tussen zeil en touw waar het touw kon gaan schuren afgeplakt moesten worden met tape.

Ondanks dit alles is de kas aan het einde van dag 4 klaar, althans de buitenkant ervan. In de kas moeten nog schaduwgaas, zaaibakken, en andere zaken worden geplaatst, dat is werk voor komende week. Opnieuw moeten we erkennen dat dit zonder de enorme hulp uit het dorp niet mogelijk zou zijn geweest.

Het eindresultaat van dag 4

De bouw van de kas heeft ons in laten zien dat we erg blij zijn ervoor gekozen te hebben daadwerkelijk een exemplaar te bouwen, in plaats van slechts een ontwerp en bouwplan te maken. We zijn de afgelopen week allerlei (kleine maar ook verrassend veel grote) praktische zaken tegengekomen die we van tevoren nooit bedacht zouden kunnen hebben, maar wel erg belangrijk kunnen zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld bij het inrollen van de lat gemerkt dat dit erg lastig is om dit volledig recht te doen, zeker omdat de wind in het zeil stond. Daarom hebben we op het einde, volgens aanraden van de buurtbewoners, blokjes tussen de planken en de lat geplaatst op plekken waar het zeil niet strak genoeg stond. Dit is slechts een voorbeeld, maar zijn zaken die erg belangrijk zijn in de daadwerkelijke bouw van de kas. Het is voor ons mooi om te merken dat de bouwtechnische achtergrond zoals we die geleerd hebben soms toch niet toereikend is.

Vrijdag 14 januari hebben we de bouwers vrij gegeven en zijn we naar Paramaribo gegaan om daar nog wat spullen voor onze kas te kopen. We hebben de pomp, wat leidingen en de kranen gekocht, nu is het alleen nog wachten op de graafmachine voor het gat te graven dat voor irrigatie gebruikt zal worden.

woensdag 12 januari 2011

Bouwdag 3

Vandaag zijn de lessen voor de kinderen van de basisschool van start gegaan. Raymond, zit ook in de werkgroep, en Lucas van het ministerie van LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij) hebben een algemene les gegeven over planten en telen in een kas. Vervolgens hebben wij uitgelegd wat zij zullen doen in de plantenkas. De kinderen waren muisstil en luisterden goed. Komende tijd zal het LVV elke keer voor een praktijkles (zaaien, planten, oogsten, etc.) een les voor deze kinderen verzorgen.

Les van Raymond voor de kinderen van klas 4 en 5

Vervolgens zijn we terug naar Moengo gegaan om alle materialen verder in te slaan. We hebben een goede houthandelaar gevonden die ook het vervoer kon regelen, perfect geregeld! Na een uurtje werd het hout al in Pelgrimkondre geleverd.

Het plastic touw dat we hebben gebruikt was perfect om bamboe te binden, maar we vrezen voor de duurzaamheid.. We hebben daarom vandaag alle verbindingen versterkt met ijzerdraad. Daarnaast hebben we de kas helemaal klaargemaakt voor het plastic zeil: tegen elke wallaba een (gelakte) lat zodat we daar morgen de lat met het zeil aan kunnen bevestigen.Ons doel voor vandaag, het bevestigen van het zeil, hebben we helaas niet gehaald. Maar we zijn alles behalve ontevreden over deze dag. De materialen zijn vrijwel allemaal in Pelgrimkondre en het zeil kan morgen worden geplaatst. Daarnaast hebben we het goede bericht gekregen dat het hoofd van het LVV van regio Oost de trainingen voor de werkgroep komt verzorgen in Pelgrimkondre zelf! 

Bouwdag 2Deze dag wilden we de dakconstructie maken, aan de slag met de bamboe! De dag begon met veel haast en stress.. Voordat we aan de slag konden in Pelgrimkondre moesten er eerst nog wat materialen worden ingeslagen in de bouwwinkels van Moengo. Het grootste probleem was het touw, een essentieel onderdeel van ons bamboeontwerp. In vrijwel alle bouwshops vonden we alleen touw dat te dun, te stug, te dik, te ruw of te duur was. Uiteindelijk hielpen de chinezen in de supermarkt ons uit de brand! Zij hadden een soort van aan elkaar geknoopte boterhamzakjes die vaak gebruikt worden om hout te verbinden, ideaal! Niet dat het echt voor de verkoop bestemd was (het kwam ergens uit een dichte doos helemaal achter uit de winkel), maar natuurlijk konden we het wel kopen.

Timmerend tussen de palmen

 Aangekomen in Pelgrimkondre zijn we begonnen met het afzagen van de Wallaba’s. Op een ongelijke grond en met ongelijke palen was het best een klus om een enigszins recht dak erop te krijgen. Maar met de waterpas in de ene en de winkelhaak in de andere hand zijn we toch een heel end gekomen. Met een flink afschot is de afwatering nu helemaal in orde.

Meneer Dijkman, Rick en broeder Hari houden de ladder stevig vast 
voor de hoogte vrezende broeder August

Aan het eind van de dag kijken we dan tegen een mooi skelet aan van bamboe en wallaba. Het is leuk om te merken dat de mensen uit Pelgrimkondre zelf enthousiast zijn geworden over het gebruik van bamboe.

Eindresultaat dag 2

Volgers