donderdag 3 maart 2011

Vervolg

Hallo!

Ondanks dat de bruine tint grotendeels weer verdwenen is en we weer stapels studieboeken om ons heen verzameld hebben kunnen we gelukkig nog steeds goed nieuws brengen over het kassensysteem in Pelgrimkondre.

We hebben nog geregeld contact met meneer Dijkman en het schoolhoofd, mevouw Rynolda, die ons onlangs vertelde dat het erg goed gaat met de gewassen in de kas. De werkgroep was tegen enkele problemen aangelopen, zo bleek een omheining noodzakelijk en moest er een krachtigere waterpomp komen, maar dankzij een reservepotje dat we met het sponsorgeld beschikbaar konden stellen heeft de werkgroep deze problemen eigenhandig kunnen oplossen.

Dat de gewassen het goed doen getuigen de volgende foto's die wij toegestuurd kregen van mevrouw Rynolda:


De kolen, deze zijn onlangs voor de eerste keer geoogst. 


Zelfs de tomatenplanten doen het erg goed, de eerste vruchten hangen aan de planten.


De kas staat goed vol, en is tevens omheind met visnet. 

In een gesprek met meneer Dijkman vernamen wij dat de werkgroep nu plannen heeft gemaakt voor uitbreiding omdat ze graag nog meer gaan verbouwen. Er is nog genoeg plastic zeil aanwezig en de duurste voorzieningen kunnen worden gedeeld (bijvoorbeeld de watervoorziening) waardoor de werkgroep van het reservepotje een 2e kas kan bouwen. 

Ook zal er binnenkort een kippenren in Pelgrimkondre bij de school gebouwd worden die zowel eieren voor inkomsten oplevert als kippenmest voor de gewassen in de kas. De begroting is opgesteld door de inwoners en het project zal gefinancierd worden met geld dat beschikbaar is gesteld door onze sponsor. 

Vol trots kunnen we dus vermelden dat het project naar onze mening goed geslaagd is, en we zullen de bezigheden in Pelgrimkondre blijven volgen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Volgers